Piektdiena, 25. jūnijs

POLITIKAS PĀRSKATS PAR PASTĀVĪGĀ IEDZĪVOTĀJA STATUSU EIROPAS SAVIENĪBĀ

Ikgadējs ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Eiropas Savienībā 2019.gadā

SALĪDZINOŠS PĀRSKATS PAR VALSTU AIZSARDZĪBAS STATUSU ES UN NORVĒĢIJĀ

Politika un prakse attiecībā uz informācijas sniegšanu par migrantu atgriešanu ES dalībvalstīs un Norvēģijā

Politika un prakse attiecībā uz atgriešanās konsultantu atbalstu un apmācībām ar mērķi nodrošināt savlaicīgu, objektīvu un ticamu informāciju migrantiem par atgriešanos

Politika un prakse attiecībā uz migrantu atgriešanas konsultācijām ES dalībvalstīs un Norvēģijā

Bezvalstniecība Eiropas Savienībā

MIGRĀCIJAS CEĻI JAUNUZŅĒMUMIEM UN INOVATĪVIEM UZŅĒMĒJIEM ES UN NORVĒĢIJĀ

STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS SAŅĒMĒJU IZCEĻOŠANA UZ IZCELSMES VALSTI

Attracting and retaining international students in EU

« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »