Piektdiena, 25. jūnijs

Konference “Vīzu liberalizācijas ietekme uz mērķa valstīm – izaicinājumi un risinājumi Baltijas reģionā”

Konference notika 2019.gada 17.aprīlī Iekšlietu ministrijā, Latvijā, kopā pulcējot gan politikas veidotājus, gan akadēmiķus, kā arī lēmumu pieņēmējus. Tēma tika plaši aplūkota – kāda ir pozitīva un negatīva ietekme no vīzu liberalizācijas procesa ES līmenī un trešajās valstīs, tika diskutēts arī liberalizācijas procesa ieviešanas politikas skatījums no valstu un to sabiedrības skatījuma. Ukrainas un Gruzijas pārstāvji sniedza savu viedokli par bezvīzu režīmu politiku. Tika aplūkoti izaicinājumi, ar kādiem valstis saskaras, kā arī tika identificēti rīcības plāni, kas šos izaicinājumus spētu ierobežot.

Lasīt vairāk

Konference “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas praktiskie aspekti”

2018. gada 7. un 8. jūnijā norisinājās Iekšlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta  konference “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas praktiskie aspekti”. Konferencē ar prezentācijām uzstājās iesaistīto valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Latvijas tiesībsarga biroja, Valsts darba inspekcijas, biedrības “Patvērums “Droša māja”” un biedrības “Centrs Marta”.  Tāpat konferencē tika prezentēta Luksemburgas, Zviedrijas un Somijas pieredze cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā.

Lasīt vairāk

Konference par trešo valstu pilsoņiem, kuru izraidīšana vai atgriešanās izcelsmes valstī nav iespējama

Konferences ietvaros tika pārrunātas tādas tēmas kā valstu normatīvais regulējums, izaicinājumi un labā prakse darbā ar personām, kuru izraidīšana nav iespējama. Vienlaikus tika pievērsta uzmanība arī starptautiskajām tiesību normām, cilvēktiesību jautājumiem un padziļināti pārrunātas nepilngadīgo personu tiesības.

Lasīt vairāk

Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīcas darba grupa

2016.gada 10.augustā Rīgā notika Eiropas migrācijas tīkla Patvēruma un migrācijas vārdnīcas 42. darba grupa, kurā piedalījās pārstāvji no 12 valstīm.

Lasīt vairāk

Ekspertu seminārs par migrantu integrāciju

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts 2016.gada 17. – 18. martā organizēja ekspertu semināru par valodas apguves un pilsoniskās integrācijas iespējām un prasībām, ar ko saskaras dažādas trešo valstu pilsoņu kategorijas citās valstīs.

Lasīt vairāk

Noticis ekspertu seminārs par pārmitināšanu un pārvietošanu

Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts sadarbībā ar EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroju, reaģējot uz saspringto situāciju migrācijas jomā, šā gada 2. un 3.decembrī rīkoja semināru „Personu pārmitināšana, pārvietošana un integrācija EDSO reģionā: izaicinājumi un labā prakse”.

Lasīt vairāk

Eiropas migrācijas tīkls jau desmit gadus Latvijā

2015.gada 25.oktobrī apritēja 10 gadi kopš Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde tika apstiprināta par Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunktu.

Lasīt vairāk

Tikšanās ar Tulkošanas Ģenerāldirektorāta Latviešu valodas nodaļas pārstāvi

2015.gada 21.oktobrī Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts rīkoja tikšanos nacionālajiem sadarbības partneriem (IeM, VRS, PMLP, VVC) ar pārstāvi no Eiropas Komisijas Tulkošanas ģenerāldirektorāta Latviešu valodas nodaļas Līgu Lediņu, lai pārrunātu sadarbības iespējas vienotas terminoloģijas izmantošanai Eiropas Savienības un nacionālajos dokumentos.

Lasīt vairāk

Eiropas migrācijas tīkla ikgadējā konference par ilgtspējīgu talantīgo migrantu piesaistīšanu Eiropai

Kā konferences atklāšanā norādīja Latvijas iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis: “Šodien viens no galvenajiem aspektiem labi pārvaldītas un vispusīgas Eiropas Savienības migrācijas politikas attīstībā balstās uz nepieciešamo pasākumu ieviešanu, lai piesaistītu augsti kvalificētus imigrantus, vienlaikus respektējot viņu nacionālo identitāti. Līdz ar to labi pārdomātu migrācijas politiku var uzskatīt par būtisku nosacījumu ekonomiskās izaugsmes un konkurētspējas veicināšanā, tādējādi arī risinot darbaspēka trūkumu un kompensējot demogrāfisko novecošanos.”

Lasīt vairāk

Notikusi konference “Atgriešanas direktīvas problemātiskie aspekti”

2014. gada 29.oktobrī Iekšlietu ministrijas konferenču zālē notika Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkta ikgadējā konference nacionālajiem sadarbības partneriem „Atgriešanas direktīvas problemātiskie aspekti”.

Lasīt vairāk