Otrdiena, 19. janvāris

ANKETA PAR EIROPAS KOMISIJAS PAZIŅOJUMA PAR BĒRNIEM MIGRĀCIJĀ ĪSTENOŠANU

Ziņojums par situāciju Latvijā

SEZONAS DARBINIEKU NO TREŠĀM VALSTĪM PIESAISTE UN TIESĪBU AIZSARDZĪBA LATVIJĀ

Nacionālā ziņojuma mērķis ir sniegt pārskatu par sezonas darbinieku no trešām valstīm profilu un nozarēm, kurās viņi strādā Latvijā (izcelsmes valstis, vecums, dzimums, prasmju līmenis, nodarbinātības nozares utt.). Darbā tiek pētīts, vai Latvijā ir ieviesti pasākumi sezonas darbinieku piesaistīšanai un cik lielā mērā sezonas darbinieki piepilda darba tirgus vajadzības. Tāpat darbā tiek apskati sezonas darbinieku […]

Pilsonības iegūšanas ceļi trešo valstu pilsoņiem Latvijā

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts izstrādāja nacionālo ziņojumu darbam “Pilsonības iegūšanas ceļi trešo valstu pilsoņiem Latvijā”. Ziņojumā tiek apskatīts tiesību ietvars pilsonības iegūšanai, pilsonības iegūšanas veidi, kā arī naturalizācijas process. Ar sintēzes ziņojumu par pilsonības iegūšanu citās Eiropas Savienības dalībvalstīs aicinām iepazīties sintēžu ziņojumu sadaļā.    

Salīdzinošs pārskats par valstu aizsardzības statusiem ES un Norvēģijā

MIGRĀCIJAS CEĻI JAUNUZŅĒMUMIEM UN INOVATĪVIEM UZŅĒMĒJIEM ES UN NORVĒĢIJĀ

Nacionālais ziņojums

ĀRVALSTU STUDENTU PIESAISTE UN NOTURĒŠANA LATVIJĀ

Nacionālais ziņojums

Vīzu liberalizācijas ietekme uz mērķa valstīm

Nacionālais ziņojums

Trešo valstu pilsoņu integrācija darba tirgū

Nacionālais ziņojums

Prakse darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības

Nacionālais ziņojums

Mainīgais patvēruma meklētāju pieplūdums 2014. – 2016.gadā

Nacionālais ziņojums

Vecāki ieraksti »