Sestdiena, 19. septembris

Salīdzinošs pārskats par valstu aizsardzības statusiem ES un Norvēģijā

MIGRĀCIJAS CEĻI JAUNUZŅĒMUMIEM UN INOVATĪVIEM UZŅĒMĒJIEM ES UN NORVĒĢIJĀ

Nacionālais ziņojums

ĀRVALSTU STUDENTU PIESAISTE UN NOTURĒŠANA LATVIJĀ

Nacionālais ziņojums

Vīzu liberalizācijas ietekme uz mērķa valstīm

Nacionālais ziņojums

Trešo valstu pilsoņu integrācija darba tirgū

Nacionālais ziņojums

Prakse darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības

Nacionālais ziņojums

Mainīgais patvēruma meklētāju pieplūdums 2014. – 2016.gadā

Nacionālais ziņojums

Atgriešanas efektivitāte Latvijā: izaicinājumi un labā prakse saistībā ar ES tiesību aktiem un standartiem

   

Pieteikuma iesniedzēja identitātes noteikšana migrācijas procesā – Latvijas izaicinājumi un pieredze

     

Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Latvijā

     

Vecāki ieraksti »