Trešdiena, 19. jūnijs

PĀRSKATS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA POLITIKAS STRUKTŪRU LATVIJĀ

       

Personu, kurām ir atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse Latvijā

     

Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas – Latvijas pieredze

       

Imigrācijas statusa un uzturēšanās mērķu maiņa: pārskats par Latvijas pieeju

   

Starptautiskās/ humānās aizsardzības saņēmēju integrācija darba tirgū Latvijā: politika un labās prakses piemēri

     

Informācijas par brīvprātīgo atgriešanos izplatīšana: kā sasniegt nelikumīgos migrantus, kuriem nav kontaktu ar iestādēm Latvijā

     

Darbaspēka iztrūkuma un darbaspēka migrācijas nepieciešamības Latvijā no trešajām valstīm noteikšana

       

TREŠO VALSTU PILSOŅU UZŅEMŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOLŪKOS LATVIJĀ

           

Uzņemšanas un atgriešanas politika nepilngadīgajiem bez pavadības Latvijā

         

LABĀ PRAKSE NELIKUMĪGO MIGRANTU ATGRIEŠANĀ UN REINTEGRĀCIJĀ: LATVIJAS IECEĻOŠANAS AIZLIEGUMU POLITIKA UN ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOLĪGUMU STARP LATVIJU UN TREŠAJĀM VALSTĪM IZMANTOŠANA

     

« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »