Piektdiena, 25. jūnijs

Trešo valstu pilsoņu integrācija darba tirgū

Nacionālais ziņojums

Prakse darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības

Nacionālais ziņojums

Mainīgais patvēruma meklētāju pieplūdums 2014. – 2016.gadā

Nacionālais ziņojums

Atgriešanas efektivitāte Latvijā: izaicinājumi un labā prakse saistībā ar ES tiesību aktiem un standartiem

   

Pieteikuma iesniedzēja identitātes noteikšana migrācijas procesā – Latvijas izaicinājumi un pieredze

     

Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Latvijā

     

Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā: Latvijas pieredze

   

PĀRSKATS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA POLITIKAS STRUKTŪRU LATVIJĀ

Valsts faktu lapa (angļu valodā)

PĀRSKATS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA POLITIKAS STRUKTŪRU LATVIJĀ

       

Personu, kurām ir atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse Latvijā

     

« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »