Svētdiena, 29. novembris

TREŠO VALSTU PILSOŅU UZŅEMŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOLŪKOS LATVIJĀ

           

Uzņemšanas un atgriešanas politika nepilngadīgajiem bez pavadības Latvijā

         

LABĀ PRAKSE NELIKUMĪGO MIGRANTU ATGRIEŠANĀ UN REINTEGRĀCIJĀ: LATVIJAS IECEĻOŠANAS AIZLIEGUMU POLITIKA UN ATPAKAĻUZŅEMŠANAS NOLĪGUMU STARP LATVIJU UN TREŠAJĀM VALSTĪM IZMANTOŠANA

     

Aizturēšana un aizturēšanas alternatīvas imigrācijas politikas kontekstā

Angļu valodā

Latvijas sociālās drošības sistēmas un veselības aprūpes pieejamība migrantiem. Politika un prakse

       

Cilvēku tirdzniecības upuru identificēšana Latvijā patvēruma procedūrā un piespiedu izraidīšanas gadījumā

       

Patvēruma meklētāju izmitināšana Latvijā

               

AUGSTI KVALIFICĒTU UN KVALIFICĒTU TREŠO VALSTU PILSOŅU PIESAISTE LATVIJĀ

     

Trešo valstu pilsoņu mobilitāte Eiropas Savienībā: situācija Latvijā

Angļu valodā

Ārvalstu studentu imigrācija Latvijā

 

« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »