Piektdiena, 25. jūnijs

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2020. GADĀ

Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2020.gadā

Migrācijas faktu lapa par Latviju 2019. gadā

Īss un koncentrēts pārskats par notikumiem un skaitļiem migrācijas jomā Latvijā 2019. gadā.

Ikgadējs ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Eiropas Savienībā 2019.gadā

Ziņojums angļu valodā

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2019. GADĀ

Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2019.gadā

Valsts faktu lapa PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2018.GADĀ

Valsts faktu lapa

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU EIROPAS SAVIENĪBĀ 2018.GADĀ

Sintēzes ziņojums angļu valodā

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2018.GADĀ

Nacionālais ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2018.gadā

EMT 10 GADU JUBILEJAS ZIŅOJUMS par migrāciju Eiropas Savienībā

 

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU EIROPAS SAVIENĪBĀ 2017.GADĀ

Statistikas pielikums angļu valodā

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2017.GADĀ

Valsts faktu lapa

Vecāki ieraksti »