Trešdiena, 23. oktobris

ĀRVALSTU STUDENTU PIESAISTE UN NOTURĒŠANA Eiropas Savienībā

Sintēzes ziņojums

Bezvīzu režīma ietekme uz mērķa valstīm

Sintēzes ziņojums

ES dalībvalstu prakse trešo valstu pilsoņu integrācijā darba tirgū

Sintēzes ziņojums

Mainīgā patvēruma meklētāju plūsma 2014.-2016.

Sintēzes ziņojums

Prakse darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības

Sintēzes ziņojums

Atgriešanas efektivitāte Eiropas Savienības dalībvalstīs

Sintēzes ziņojums

Izaicinājumi un prakse pieteikuma iesniedzēja identitātes noteikšanai migrācijas procedūrās

Sintēzes ziņojums

Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienībā

Sintēzes ziņojums

Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā un Norvēģijā

Sintēzes ziņojums

Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā

Sintēzes ziņojums

Vecāki ieraksti »