Piektdiena, 25. jūnijs

Bērnu migrācijā aizsardzība

SEZONAS DARBINIEKU NO TREŠĀM VALSTĪM PIESAISTE UN TIESĪBU AIZSARDZĪBA LATVIJĀ

Sintēzes ziņojums

(ENG) EMN Study on Pathways to citizenship for third-country nationals in the EU

SALĪDZINOŠS PĀRSKATS PAR VALSTU AIZSARDZĪBAS STATUSU ES UN NORVĒĢIJĀ

Sintēzes ziņojums

MIGRĀCIJAS CEĻI JAUNUZŅĒMUMIEM UN INOVATĪVIEM UZŅĒMĒJIEM ES UN NORVĒĢIJĀ

Sintēzes ziņojums

STARPTAUTISKĀS AIZSARDZĪBAS SAŅĒMĒJU IZCEĻOŠANA UZ IZCELSMES VALSTI: IZAICINĀJUMI, POLITIKA UN PRAKSE

Sintēzes ziņojums

ĀRVALSTU STUDENTU PIESAISTE UN NOTURĒŠANA Eiropas Savienībā

Sintēzes ziņojums

Bezvīzu režīma ietekme uz mērķa valstīm

Sintēzes ziņojums

ES dalībvalstu prakse trešo valstu pilsoņu integrācijā darba tirgū

Sintēzes ziņojums

Mainīgā patvēruma meklētāju plūsma 2014.-2016.

Sintēzes ziņojums

Vecāki ieraksti »