Otrdiena, 11. decembris

Mainīgā patvēruma meklētāju plūsma 2014.-2016.

Sintēzes ziņojums

Prakse darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības

Sintēzes ziņojums

Atgriešanas efektivitāte Eiropas Savienības dalībvalstīs

Sintēzes ziņojums

Izaicinājumi un prakse pieteikuma iesniedzēja identitātes noteikšanai migrācijas procedūrās

Sintēzes ziņojums

Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienībā

Sintēzes ziņojums

Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā un Norvēģijā

Sintēzes ziņojums

Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā

Sintēzes ziņojums

Personu, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse

Sintēzes ziņojums

Imigrācijas statusa un uzturēšanās mērķa maiņa: pārskats par situāciju ES dalībvalstīs

Sintēzes ziņojums

Starptautiskās/humānās aizsardzības saņēmēju integrācija darba tirgū: politika un labās prakses piemēri

Sintēzes ziņojums

Vecāki ieraksti »