Svētdiena, 29. marts

Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā un Norvēģijā

Sintēzes ziņojums

Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā

Sintēzes ziņojums

Personu, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse

Sintēzes ziņojums

Imigrācijas statusa un uzturēšanās mērķa maiņa: pārskats par situāciju ES dalībvalstīs

Sintēzes ziņojums

Starptautiskās/humānās aizsardzības saņēmēju integrācija darba tirgū: politika un labās prakses piemēri

Sintēzes ziņojums

Migrants’ movements through Mediterranean

Politikas apskats

Migrantu kontrabanda – pazīmes, valstu rīcība un sadarbība ar trešajām valstīm

Gala ziņojums

Darbaspēka iztrūkuma un darbaspēka migrācijas nepieciešamības Eiropas Savienībā no trešajām valstīm noteikšana

Sintēzes ziņojums

Informācijas par brīvprātīgo atgriešanos izplatīšana: kā sasniegt nelikumīgos migrantus, kuriem nav kontaktu ar iestādēm

Sintēzes ziņojums

Uzņemšanas un atgriešanas politika nepilngadīgajiem bez pavadības Eiropas Savienības dalībvalstīs un Norvēģijā

Sintēzes ziņojums

« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »