Svētdiena, 31. maijs

Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienībā

Sintēzes ziņojums

Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā un Norvēģijā

Sintēzes ziņojums

Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā

Sintēzes ziņojums

Personu, kurām atteikts piešķirt starptautisko aizsardzību, izraidīšana: izaicinājumi un labā prakse

Sintēzes ziņojums

Imigrācijas statusa un uzturēšanās mērķa maiņa: pārskats par situāciju ES dalībvalstīs

Sintēzes ziņojums

Starptautiskās/humānās aizsardzības saņēmēju integrācija darba tirgū: politika un labās prakses piemēri

Sintēzes ziņojums

Migrants’ movements through Mediterranean

Politikas apskats

Migrantu kontrabanda – pazīmes, valstu rīcība un sadarbība ar trešajām valstīm

Gala ziņojums

Darbaspēka iztrūkuma un darbaspēka migrācijas nepieciešamības Eiropas Savienībā no trešajām valstīm noteikšana

Sintēzes ziņojums

Informācijas par brīvprātīgo atgriešanos izplatīšana: kā sasniegt nelikumīgos migrantus, kuriem nav kontaktu ar iestādēm

Sintēzes ziņojums

« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »