Piektdiena, 28. februāris

TREŠO VALSTU PILSOŅU UZŅEMŠANA UZŅĒMĒJDARBĪBAS NOLŪKOS

Sintēzes ziņojums

Labā prakse nelikumīgo migrantu atgriešanā un reintegrācijā

Sintēzes ziņojums

Aizturēšana un aizturēšanas alternatīvas imigrācijas politikas kontekstā

Sintēzes ziņojums

Sociālās drošības sistēmas un veselības aprūpes pieejamība migrantiem. Politika un prakse

Sintēzes ziņojums

Cilvēku tirdzniecības upuru identificēšana patvēruma procedūrā un piespiedu izraidīšanas gadījumā

Sintēzes ziņojums

Patvēruma meklētāju izmitināšana Eiropas Savienībā

Sintēzes ziņojums

AUGSTI KVALIFICĒTU UN KVALIFICĒTU TREŠO VALSTU PILSOŅU PIESAISTE

Sintēzes ziņojums

Trešo valstu pilsoņu mobilitāte Eiropas Savienībā

Sintēzes ziņojums

Ārvalstu studentu imigrācija uz Eiropas Savienību

Sintēzes ziņojums

Ģimenes atkalapvienošanās tiesību ļaunprātīga izmantošana

Sintēzes ziņojums latviešu valodā

« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »