Piektdiena, 28. februāris

Maza apjoma izpētes darba “Ģimenes apvienošanās tiesību ļaunprātīga izmantošana”

Sintēzes ziņojums

Izpētes darba “Vīzu politika kā migrācijas pārvaldīšanas veids”

Sintēzes ziņojums

Izpētes darba “Praktiskā rīcība nelegālās migrācijas mazināšanai”

Sintēzes ziņojums

Izpētes darba “Migrācija – iespēja risināt pieprasījumu pēc darbaspēka”

Sintēzes ziņojums

Izpētes darba “Īstermiņa un cirkulārā migrācija: empīriskās liecības, pašreizējā politiskā prakse un nākotnes iespējas ES dalībvalstīs”

Sintēzes ziņojums

Pieredze piešķirot ne-ES harmonizētos aizsardzības statusus

Sintēzes ziņojums

Programmas un stratēģijas Eiropas Savienības dalībvalstīs, veicinot atbalstīto atgriešanu un reintegrāciju trešajās valstīs

sintēzes ziņojums

« Jaunākie ieraksti