Sestdiena, 8. augusts

Klientu apkalpošana migrācijas iestādēs Eiropas Savienības dalībvalstīs

Saistībā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu par migrācijas jomu atbildīgās iestādes ir ieviesušas vairākus pasākumus, kas ierobežo apmeklētāju plūsmu klientu apkalpošanas centros. EMT Latvijas kontaktpunkts, uzdodot ad-hoc jautājumu Eiropas migrācijas tīkla kontaktpunktiem noskaidroja, kādi ierobežojumi ievesti citās dalībvalstīs. Saņemtā informācija (līdz 26. martam) liecina par sekojošo: ES dalībvalstis visbiežāk izvēlas kontrolēt personu plūsmas ar obligātās pierakstu […]

Lasīt vairāk

Migrācijas ceļi jaunuzņēmējiem. Nīderlandes skatījums

Eiropas migrācijas tīkla Nīderlandes kontaktpunkts sagatavojis Nīderlandes politikas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Norvēģijas politikas īsu salīdzinošu pārskatu par migrācijas ceļiem jaunuzņēmumu dibinātājiem un inovatīviem uzņēmējiem no trešajām valstīm, kas balstīts EMT pētījuma “Migrācijas ceļi jaunuzņēmumu dibinātājiem un inovatīviem uzņēmējiem ES” apkopotajos datos.

Lasīt vairāk

Aicinām iepazīties ar jaunākajiem notikumiem Eiropas Savienībā 2019.gada pēdējā ceturksnī migrācijas un patvēruma jomā

Aicinām iepazīties ar jaunākajiem notikumiem Eiropas Savienībā 2019.gada pēdējā ceturksnī migrācijas un patvēruma jomā, būtiskākajiem statistikas datiem, kā arī  Eiropas migrācijas tīkla publikācijām 29. Ziņu lapā.

Lasīt vairāk

EMT identificē labāko praksi atgriešanas un reintegrācijas palīdzības konsultācijās

Atgriešanas konsultācijas ir pakalpojums migrantiem, kura laikā viņi, saņem informāciju un atbalstu, lai atgrieztos un no jauna integrētos savā izcelsmes valstī. Konsultāciju laikā migranti uzzina par likumīgajām iespējām palikt Eiropā. Trīs EMT politikas pārskati sniedz ieskatu par politiku un praksi attiecībā un migrantu konsultācijām ES dalībvalstīs un Norvēģijā par atgriešanas un reintegrācijas iespējām. Informācija izstrādāta sadarbībā ar Starptautisko Migrācijas organizāciju (IOM).

Lasīt vairāk

Politikas pārskats “Bezvalstniecība Eiropas Savienībā”

Bezvalstniecība ir globāla parādība, kas skar aptuveni 3,9 miljonus cilvēku visā pasaulē. Aprēķināts, ka Eiropas Savienībā un Norvēģijā bezvalstnieku vai nenoteiktas valstspiederības personu skaits 2018. gada beigās bija 399 283 personas, 2017. gadā Eiropā bija reģistrēti 2100 bērni bezvalstnieki, kas ir četrkārtējs pieaugums kopš 2010. gada. Eiropas migrācijas tīkla politikas pārskats sniedz ieskatu par bezvalstnieku un bez noteiktas valsts piederības personu piekļuvi uzturēšanās atļaujām, tiesībām un ceļošanas dokumentiem Eiropas Savienības dalībvalstīs un Norvēģijā.

Lasīt vairāk

Aicinām iepazīties ar Eiropas migrācijas tīkla jaunāko sintēzes ziņojumu izpētes darbam: Migrācijas ceļi jaunuzņēmumiem un inovatīviem uzņēmējiem ES un Norvēģijā.

Vairāk nekā puse ES dalībvalstu uzskata, ka, piesaistot un noturot inovatīvus uzņēmējus un jaunuzņēmumus no valstīm ārpus ES, tiks veicināta dinamiska uzņēmējdarbības kultūra. Sintēzes ziņojumā ir raksturoti galvenie trešo valstu jaunuzņēmumu dibinātāju un darbinieku pievilkšanas faktori un prasības, kā arī labā prakse un izaicinājumi 25 ES dalībvalstīs.

Lasīt vairāk

Piedāvājam iepazīties ar notikumiem Latvijā migrācijas jomā 2019.gada 4.ceturksnī

Ziņu lapā ir apkopoti būtiskākie notikumu migrācijas jomā par 2019.gada oktobri, novembri un decembri.

Lasīt vairāk

2019.gada 3.ceturkšņa aktualitātes migrācijas jomā Eiropas Savienībā

2019.gada 3.ceturkšņa aktualitātes migrācijas jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs apkopotas Eiropas migrācijas tīkla Ziņu lapā Nr.28. Piedāvājam iepazīties ar aktualitāšu kopsavilkumu.

Lasīt vairāk

Starptautiskās aizsardzības saņēmēji, kas ceļo uz savu izcelsmes valsti

Eiropas Migrācijas tīkla izpētes darbs sniedz salīdzinošu pārskatu par pieredzi un praksi ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Šveicē attiecībā uz starptautiskās aizsardzības statusu tām personām, kuras ceļo uz savām izcelsmes valstīm vai sazinās ar tām.

Lasīt vairāk

2019. gada 2.ceturkšņa aktualitātes migrācijas jomā Eiropas Savienībā

2019.gada 2.ceturkšņa aktualitātes migrācijas jomā Eiropas Savienības dalībvalstīs apkopotas Eiropas migrācijas tīkla Ziņu lapā Nr.27. Piedāvājam iepazīties ar aktualitāšu kopsavilkumu.

Lasīt vairāk
« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »