Sestdiena, 31. oktobris

Politikas pārskats par pastāvīgā iedzīvotāja statusu Eiropas Savienībā

2020.gada jūlijā publicēts Eiropas migrācijas tīkla politikas pārskats par pastāvīgā iedzīvotāja statusu Eiropas Savienībā.

Trešo valstu pilsoņu, kuri ir Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji*, integrācija tiek uzskatīta par būtisku elementu ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanai Eiropas Savienībā. Viens no pirmajiem ES tiesību aktiem, kas tika pieņemts attiecībā uz imigrāciju Eiropas Savienībā, bija Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīva 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji. Lai gan direktīva stājās spēkā 2006. gada 23. janvārī, dalībvalstis šo direktīvu nav īstenojušas vienādi.

*Pastāvīgais iedzīvotājs (long-term resident) – Trešās valsts pilsoni ar pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kā paredzēts Padomes Direktīvas 2003/109 / EK (Pastāvīgo iedzīvotāju direktīva) 4. līdz 7. pantā vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem. EMT Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca.

Lasīt vairāk

Pilsonības iegūšana trešo valstu pilsoņiem Eiropas Savienībā

Lai gan pēdējo gadu laikā jaunu migrantu skaits, kas ieradušies ES, ir palielinājies, ES dalībvalsts pilsonību saņēmušo personu skaits ir samazinājies, liecina jaunais EMT  izpētes darbs. Pētījumā sniegts salīdzinošs pārskats par migrantu no trešām valstīm piekļuvi valsts pilsonībai, izmantojot naturalizāciju, 25 ES dalībvalstīs. Tajā ir iekļauta arī informācija par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz pilsonības pieteikumu […]

Lasīt vairāk

EMT 2019. gada ziņojumā pētītas tendences migrācijas un patvēruma jomā visā Eiropas Savienībā

Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) publicētajā 2019. gada ziņojumā par migrāciju un patvērumu sniegts visaptverošs pārskats par valstu norisēm ES un Norvēģijā. Dažas no galvenajām tendencēm 2019. gadā bija patvēruma pieteikumu skaita pieaugums, uzlabotas uzņemšanas spējas un integrācijas pasākumi, pastiprinātas likumīgas migrācijas iespējas un turpmāks atbalsts atgriešanai.

Lasīt vairāk

EMT e-konference “Neatbilstīgas migrācijas izaicinājumi Vidusjūras austrumdaļas un Rietumbalkānu maršrutā COVID-19 laikā”

EMT e-konference “Neatbilstīgas migrācijas izaicinājumi Vidusjūras austrumdaļas un Rietumbalkānu maršrutā COVID-19 laikā” notiks 2020. gada 24. jūnijā. Konference sniegs iespēju dalībvalstu, ES iestāžu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem apmainīties ar savām zināšanām un pieredzi saistībā ar nelikumīgās migrācijas novēršanu laikā, kad notiek COVID-19 pandēmija, kā arī ar viedokļiem par nākotnes perspektīvām šajā jomā. Saskaņā ar politiskajām […]

Lasīt vairāk

Vebinārs par migrācijas un patvēruma pārvaldību mainīgajā pasaulē: tendences un rīcība saistībā ar Covid-19

Eiropas migrācijas tīkla vebinārs notiks 17. jūnijā. Vebinārā tiks prezentēts Pārskats par migrācijas un patvēruma tendencēm Eiropas Savienībā 2019. gadā, kā arī sniegts ieskats Eiropas Savienības dalībvalstu rīcībā, kas veikta  Covid-19 ietekmē. Pārskats par migrāciju un patvērumu Latvijā 2019. gadā pieejams šeit. Vebināra sākums plkst.12:00. Interesentus lūdzam reģistrēties šeit:  https://bit.ly/2UcJKyz Vairāk informācijas: EMN ARM launch webinar_practical information

Lasīt vairāk

Publicēts jauns EMT pētījums: Salīdzinošs pārskats par valstu aizsardzības statusu ES un Norvēģijā

Eiropas Savienības tiesību akti patvēruma jomā nosaka, ka personām, kas bēg no vajāšanas savā mītnes zemē, jāpiešķir bēgļa statuss vai papildu aizsardzība. Ja personas lieta neatbilst visiem šāda veida aizsardzības kritērijiem, dalībvalstis var iesaistīties un piedāvāt valsts aizsardzību. Jaunais Eiropas migrācijas tīkla (EMT) pētījums sniedz pārskatu par valstu piešķirtajiem aizsardzības statusiem kopš 2010. gada ES dalībvalstīs un Norvēģijā, skaidrojot aizsardzības pamatus, procedūras, galvenās tiesības un katra statusa veida aizsardzības būtību.

Lasīt vairāk

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2019. GADĀ

Aicinām iepazīties ar ziņojumu par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2019. gadā, kurš sniedz informāciju par būtiskākajām un nozīmīgākajām izmaiņām migrācijas un patvēruma politikā Latvijā.

Lasīt vairāk

Eiropas Komisijas norādījumi par Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu patvēruma un atgriešanas procedūru jomā un par pārmitināšanu saistībā ar COVID–19 pandēmiju

Komisija 2020.gada 16.aprīlī pieņēma norādījumus par Eiropas Savienības noteikumu īstenošanu patvēruma un atgriešanas procedūru jomā un par pārmitināšanu saistībā ar COVID–19 pandēmiju.

Lasīt vairāk

Informācija par Eiropas Komisijas rīcību COVID-19 seku mazināšanā

Eiropas Komisijas lēmumus par darbībām, kas mazinātu ārkārtas sitācijas radīto seku ietekmi var atrast vienkopus tīmekļvietnē: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response_en

Lasīt vairāk

Publicēts politikas pārskats par nepilngadīgo bez pavadības bezvēsts pazušanu Eiropas Savienībā, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē

Sabiedrības uzmanības centrā Eiropas Savienībā (ES) arvien biežāk tiek aktualizēts jautājums par nepilngadīgo migrantu bez pavadības bezvēsts pazušanu. Vairākas starptautiskas organizācijas un Eiropas nevalstiskās organizācijas ir izteikušas bažas par to, ka jautājums par nepilngadīgo bez pavadības pazušanu ne vienmēr tiek risināts efektīvi. Kāda politika un procedūras ir izstrādātas, lai reģistrētu un uzraudzītu gadījumus, kad pazūd nepilngadīgie bez pavadības, un kā tiek iegūtu dati par pazudušiem bērniem ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē?  Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) pārskats sniedz visaptverošu pārskatu par to, kā šī parādība tiek risināta ES.

Lasīt vairāk
« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »