Pirmdiena, 25. janvāris

Maltā īstenotās darbības COVID-19 ietekmes mazināšanai

Eiropas migrācijas tīkla Maltas kontakpunkts sagatavojis avīzi par pasākumiem Maltā, kas veikti, lai sniegtu atbalstu trešo valstu pilsoņiem nodarbinātības, izglītības un veselības aprūpes jomā. Bez darba palikušie trešo valstu pilsoņi var saņemt nodarbinātības konsultantu palīdzību piemērotu vakanču sameklēšanā un pagaidu uzturēšanās atļauju saņemšanā darba devēja maiņas gadījumā. Izglītojamo migrantu nodaļas darbinieki palīdz migrantu skolēnu vecākiem […]

Lasīt vairāk

EMT un OECD uzsāk kopīgu publikāciju sēriju par COVID-19 un migrāciju

Eiropas Migrācijas tīkls (EMT) un Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD) ir uzsākušas sadarbību, kuras rezultātā ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē tiks veidota virkne informatīvu ziņojumu par COVID-19 ietekmi dažādās migrācijas jomās. Pirmā publikācija tika publicēta 30. jūlijā.

Lasīt vairāk

Vebinārs “ES dalībvalstu rīcība saistībā ar uzturēšanās atļaujām un migrantu bezdarbu COVID-19 pandēmijas laikā”

Rīko Eiropas Migrācijas tīkls (EMT) sadarbībā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizāciju (OECD) 2020. gada 30. jūlijā plkst. 11.30 – 12.45 Vēlamies jūs aicināt piedalīties gaidāmajā EMT-OECD Vebinārā “ES dalībvalstu rīcība saistībā ar uzturēšanās atļaujām un migrantu bezdarbu COVID-19 pandēmijas laikā”, kas notiks 2020.gada 30. jūlijā plkst. 11.30. Pasākumā tiks prezentēts pirmais no četriem plānotajiem […]

Lasīt vairāk

Politikas pārskats par pastāvīgā iedzīvotāja statusu Eiropas Savienībā

2020.gada jūlijā publicēts Eiropas migrācijas tīkla politikas pārskats par pastāvīgā iedzīvotāja statusu Eiropas Savienībā.

Trešo valstu pilsoņu, kuri ir Eiropas Savienības dalībvalstu pastāvīgie iedzīvotāji*, integrācija tiek uzskatīta par būtisku elementu ekonomiskās un sociālās kohēzijas veicināšanai Eiropas Savienībā. Viens no pirmajiem ES tiesību aktiem, kas tika pieņemts attiecībā uz imigrāciju Eiropas Savienībā, bija Padomes 2003. gada 25. novembra Direktīva 2003/109/EK par to trešo valstu pilsoņu statusu, kuri ir kādas dalībvalsts pastāvīgie iedzīvotāji. Lai gan direktīva stājās spēkā 2006. gada 23. janvārī, dalībvalstis šo direktīvu nav īstenojušas vienādi.

*Pastāvīgais iedzīvotājs (long-term resident) – Trešās valsts pilsoni ar pastāvīgā iedzīvotāja statusu, kā paredzēts Padomes Direktīvas 2003/109 / EK (Pastāvīgo iedzīvotāju direktīva) 4. līdz 7. pantā vai saskaņā ar valsts tiesību aktiem. EMT Patvēruma un migrācijas terminu vārdnīca.

Lasīt vairāk

Pilsonības iegūšana trešo valstu pilsoņiem Eiropas Savienībā

Lai gan pēdējo gadu laikā jaunu migrantu skaits, kas ieradušies ES, ir palielinājies, ES dalībvalsts pilsonību saņēmušo personu skaits ir samazinājies, liecina jaunais EMT  izpētes darbs. Pētījumā sniegts salīdzinošs pārskats par migrantu no trešām valstīm piekļuvi valsts pilsonībai, izmantojot naturalizāciju, 25 ES dalībvalstīs. Tajā ir iekļauta arī informācija par COVID-19 pandēmijas ietekmi uz pilsonības pieteikumu […]

Lasīt vairāk

EMT 2019. gada ziņojumā pētītas tendences migrācijas un patvēruma jomā visā Eiropas Savienībā

Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) publicētajā 2019. gada ziņojumā par migrāciju un patvērumu sniegts visaptverošs pārskats par valstu norisēm ES un Norvēģijā. Dažas no galvenajām tendencēm 2019. gadā bija patvēruma pieteikumu skaita pieaugums, uzlabotas uzņemšanas spējas un integrācijas pasākumi, pastiprinātas likumīgas migrācijas iespējas un turpmāks atbalsts atgriešanai.

Lasīt vairāk

EMT e-konference “Neatbilstīgas migrācijas izaicinājumi Vidusjūras austrumdaļas un Rietumbalkānu maršrutā COVID-19 laikā”

EMT e-konference “Neatbilstīgas migrācijas izaicinājumi Vidusjūras austrumdaļas un Rietumbalkānu maršrutā COVID-19 laikā” notiks 2020. gada 24. jūnijā. Konference sniegs iespēju dalībvalstu, ES iestāžu un starptautisko organizāciju pārstāvjiem apmainīties ar savām zināšanām un pieredzi saistībā ar nelikumīgās migrācijas novēršanu laikā, kad notiek COVID-19 pandēmija, kā arī ar viedokļiem par nākotnes perspektīvām šajā jomā. Saskaņā ar politiskajām […]

Lasīt vairāk

Vebinārs par migrācijas un patvēruma pārvaldību mainīgajā pasaulē: tendences un rīcība saistībā ar Covid-19

Eiropas migrācijas tīkla vebinārs notiks 17. jūnijā. Vebinārā tiks prezentēts Pārskats par migrācijas un patvēruma tendencēm Eiropas Savienībā 2019. gadā, kā arī sniegts ieskats Eiropas Savienības dalībvalstu rīcībā, kas veikta  Covid-19 ietekmē. Pārskats par migrāciju un patvērumu Latvijā 2019. gadā pieejams šeit. Vebināra sākums plkst.12:00. Interesentus lūdzam reģistrēties šeit:  https://bit.ly/2UcJKyz Vairāk informācijas: EMN ARM launch webinar_practical information

Lasīt vairāk

Publicēts jauns EMT pētījums: Salīdzinošs pārskats par valstu aizsardzības statusu ES un Norvēģijā

Eiropas Savienības tiesību akti patvēruma jomā nosaka, ka personām, kas bēg no vajāšanas savā mītnes zemē, jāpiešķir bēgļa statuss vai papildu aizsardzība. Ja personas lieta neatbilst visiem šāda veida aizsardzības kritērijiem, dalībvalstis var iesaistīties un piedāvāt valsts aizsardzību. Jaunais Eiropas migrācijas tīkla (EMT) pētījums sniedz pārskatu par valstu piešķirtajiem aizsardzības statusiem kopš 2010. gada ES dalībvalstīs un Norvēģijā, skaidrojot aizsardzības pamatus, procedūras, galvenās tiesības un katra statusa veida aizsardzības būtību.

Lasīt vairāk

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2019. GADĀ

Aicinām iepazīties ar ziņojumu par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2019. gadā, kurš sniedz informāciju par būtiskākajām un nozīmīgākajām izmaiņām migrācijas un patvēruma politikā Latvijā.

Lasīt vairāk
« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »