Otrdiena, 11. decembris

martā sniegtās atbildes uz ad-hoc jautājumiem

2018.gada martā Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir sniedzis atbildes uz šādiem ad-hoc jautājumiem

Lasīt vairāk

Video par nelikumīgu trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu

2017.gadā Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts izstrādāja izpētes darbu “Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība”, pēc kura sekoja sintēzes ziņojums, apkopojot 23 Eiropas Savienības dalībvalstu praksi. Lai pievērstu uzmanību nelikumīgai trešo valstu pilsoņu nodarbināšanas problemātikai Eiropas Savienībā, Eiropas Migrācijas tīkla Beļģijas kontaktpunkts ir izveidojis īsu video, apkopojot pasākumus, kas tiek īstenoti, lai novērstu trešo valstu pilsoņu […]

Lasīt vairāk

ES politikas pārskats “droša izcelsmes valsts”

Eiropas Migrācijas tīkls ir publicējis politikas pārskatu “Droša izcelsmes valsts”. Pārskatā ir iekļauta Eiropas Savienības dalībvalstu politikas un prakses apskati attiecībā uz drošas izcelsmes valsts konceptu. Tajā ir pētīts, vai patvēruma procedūras ietvaros pret šo valstu pilsoņiem ir atšķirīga attieksme kā pret citu valstu pilsoņiem. Pārskats sniedz ieskatu arī atšķirībās uzņemšanas un atgriešanas nosacījumos.

Lasīt vairāk

Izpētes darba “Mainīgais patvēruma meklētāju pieplūdums 2014.-2016. gadā: dalībvalstu rīcība” Latvijas ziņojums

Nacionālajā ziņojumā, tiek aprakstīts, kā tika pilnveidota Latvijas patvēruma sistēma, izvirzot konkrētus uzdevumus patvēruma meklētāju uzņemšanā, kā arī nosakot iesaistīto iestāžu atbildību un sadarbību, ņemot vērā patvēruma meklētāju masveida pieplūdumu 2015. un 2016.gadā citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī valsts apņemšanos uzņemt pārvietotos un pārmitinātos patvēruma meklētājus.

Lasīt vairāk

Izpētes darbs “Latvijas prakse darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības”

Eiropas migrācijas tīkla izpētes darba “Prakse darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības” mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas pieeju darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības no trešajām valstīm pēc gala lēmuma viņu patvēruma lietās, kad tiek piešķirta uzturēšanās atļauja, un seko personas integrācija vai, kad pēc negatīva lēmuma patvēruma lietā nepilngadīgais bez pavadības tiek pakļauts […]

Lasīt vairāk

Sintēzes ziņojums “Atgriešanas efektivitāte Eiropas Savienības dalībvalstīs”

Ir publicēts sintēzes ziņojums un ES politikas pārskats (EMN Inform) izpētes darbam “Atgriešanas efektivitāte Eiropas Savienības dalībvalstīs”. Nelikumīgo migrantu atgriešana ir viens no ES migrācijas un patvēruma politikas galvenajiem pīlāriem, tomēr 2014.gadā tika secināts, ka mazāk kā 40% no nelikumīgajiem migrantiem, kuriem ir izsniegts atgriešanas lēmums to arī veiksmīgi ir izpildījuši.

Lasīt vairāk

Decembrī un janvārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada decembrī un 2018.gada janvārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Novembrī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada novembrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Oktobrī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada oktobrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Lasīt vairāk

Sintēzes ziņojums “Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienībā”

Ir pabeigts darbs pie sintēzes ziņojuma un politikas pārskata (EMN Inform) izpētes darbam “Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Eiropas Savienībā”.

Lasīt vairāk
« Jaunākie ierakstiVecāki ieraksti »