Trešdiena, 25. aprīlis

Pārskats par migrācijas un patvēruma politikas struktūru Latvijā

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir publicējis precizēto versiju pārskatam “Migrācijas un patvēruma politikas struktūra Latvijā”, kurā atspoguļota informācija par laika posmu no 1991.gada līdz 2015.gada beigām.

Darba ietvaros aplūkots politiskais, tiesiskais un institucionālais ietvars migrācijas un patvēruma jomā,  kā arī migrācijas un patvēruma politikas organizācija, ietverot ieceļošanas kārtību, uzņemšanas nosacījumus, legālo uzturēšanos valstī, integrāciju, Latvijas pilsonības iegūšanu, piekļuvi darba tirgum, kā arī trešo valstu pilsoņu atgriešanu.

Vienlaikus ir sagatavots īss pārskata kopsvalikums angļu valodā (Country Fact Sheet).