Pirmdiena, 18. jūnijs

Sintēzes ziņojums “Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā”

Eiropas migrācijas tīkls (turpmāk – Tīkls) ir sagatavojis sintēzes ziņojumu “Pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmas Eiropā”, kurš balstīt uz 24 Tīkla kontaktpunktu nacionālajiem ziņojumiem. Sintēzes ziņojumā sniegts pārskats par esošajām pārmitināšanas un humanitārās izmitināšanas programmām Eiropas Savienībā un Norvēģijā, kā arī to trūkumiem.

Saskaņā ar UNHCR datiem 2015.gadā bēgļu, patvēruma meklētāju un iekšzemē pārvietoto personu skaits pasaulē pirmo reizi kopš otrā pasaules kara pārsniedza 65 miljonus.

Viens no galvenajiem pārmitināšanas mērķiem ir sniegt ilgtermiņa risinājumu personām, kurām ir nepieciešama aizsardzība, kā arī atbalstīt valstis, kuras pirmās saskaras ar  patvēruma meklētāju skaita pieaugumu.

2016.gada 14.novembrī Tīkla sintēzes ziņojums tika prezentēts Eiropas Parlamenta Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komitejas (LIBE) sanāksmē.