Pirmdiena, 18. jūnijs

ES politikas pārskats par bezvalstniecību Eiropas Savienībā

Atzīmējot viena gada jubileju, kopš Tieslietu un iekšlietu padomes secinājumiem, kuros tika ierosināts izmantot Eiropas migrācijas tīklu kā platformu labās prakses apmaiņai starp dalībvalstīm par bezvalstniecības jautājumiem, Eiropas migrācijas tīkls ir izstrādājis ES politikas pārskatu (EMN Inform) par bezvalstniecību Eiropas Savienībā.

Viena gada laikā Eiropas migrācijas tīkla ietvaros ir notikuši vairāki bezvalstniecības jautājumiem veltīti pasākumi, kuru secinājumi izmantoti ES politikas pārskata veidošanā. Vienlaikus izmantota informācija no diviem ad-hoc jautājumiem.