Pirmdiena, 18. jūnijs

Novembrī un decembrī saņemtie ad-hoc jautājumi

2016.gada novembrī un decembrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Nr. Kontaktpunkts, kurš uzdeva ad-hoc jautājumu Ad-hoc jautājums angļu valodā
1. Tīkla Īrijas kontaktpunkts Residence Permissions granted and refused under the judgment C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano – v- Office National de l’Emploi
2. Tīkla Beļģijas kontaktpunkts List of sectors according to the Art. 2 of the Directive 2014/36/EC
3. Tīkla Kipras kontaktpunkts Implementing Council Directive 2001/51/EC
4. Tīkla Kipras kontaktpunkts Implementing Council Directive 2004/82/EC
5. Tīkla Zviedrijas kontaktpunkts Entry permits in connection with long processing times for extensions of work permits
6. Tīkla Igaunijas un Nīderlandes kontaktpunkti On safe countries of origin
7. Tīkla Īrijas kontaktpunkts Minimum annual remuneration thresholds
8. Tīkla Francijas kontaktpunkts European return and reintegration programmes for nationals of Western Balkan countries
9. Tīkla Nīderlandes kontaktpunkts The implementation and execution of EU Directives concerning public order or public security
10. Tīkla Polijas kontaktpunkts Conditions to be granted a residence permit
11. Eiropas Komisija Means to incentivize (voluntary) returns of irregular staying third-country nationals

Ar citiem ad-hoc jautājumiem var iepazīties Tīkla mājas lapā http://ec.europa.eu/emn sadaļā Ad-hoc Queries vai sazinoties ar Tīkla Latvijas kontaktpunktu, rakstot uz emn@pmlp.gov.lv

*ad-hoc jautājumu mehānisms palīdz Tīkla nacionālajiem kontaktpunktiem īsā laikā apkopot informāciju par dažādiem migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem. Informācija lielākoties paredzēta dažādu valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.