Trešdiena, 18. jūlijs

Izpētes darbs “Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā: Latvijas pieredze”

Maza apjoma izpētes darbs “Trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošana Eiropas Savienībā: Latvijas pieredze” aptver likumīgās imigrācijas jomu, kura regulē trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošanās tiesības.

Latvijā jebkurš trešās valsts pilsonis, kurš ir saņēmis termiņuzturēšanās vai pastāvīgās uzturēšanās atļauju, var būt savas ģimenes locekļa uzaicinātājs. Trešo valstu pilsoņu ģimenes locekļiem papildus parastajai uzturēšanās atļaujas pieprasīšanas procedūrai, jāiesniedz radniecību apliecinoša dokumenta kopija. Latvijā neieceļo liels trešo valstu pilsoņu skaits un nav konstatēti būtiski šķēršļi un apgrūtinājumi trešo valstu pilsoņu ģimenes atkalapvienošanas tiesību realizēšanai. Ģimenes atkalapvienošanas tiesības Latvijā īsteno pārsvarā tie trešo valstu pilsoņi, kas ieceļo saistībā ar nekustamā īpašuma iegādi, nodarbinātību un komercdarbību.