Trešdiena, 25. aprīlis

Konference par bezvalstniecību

18.janvārī Briselē notika Eiropas migrācijas tīkla (EMT) bezvalstniecības darba grupas, UNHCR un European Network on Statelessness kopīgi rīkotā konference, lai atzīmētu gadu kopš Tieslietu un iekšlietu padome savos secinājumos noteica izmantot EMT kā platformu labās prakses apmaiņai starp dalībvalstīm, ES institūcijām un starptautiskajām organizācijām par bezvalstniecības jautājumiem.

Konferences galvenie secinājumi:

  • Pastāv vienošanās starp visām iesaistītajām pusēm, ka bezvalstniecība būtu jāizskauž, cik vien tas ir iespējams.
  • Lai turpinātu izskaust bezvalstniecību ir nepieciešama īpaši orientēta pieeja darbam ar neaizsargātajām personu grupām. Jo īpaši pastāv bažas par bērnu neaizsagātību bezvalstniecības kontekstā.
  • Dalībvalstīs nav vienotas bezvalstniecības noteikšanas procedūras.
  • Bezvalstniecības noteikšanas procedūrai ir jābūt skaidri nodalītai no patvēruma procedūras. Lai izvairītos no gadījumiem, kad noraidītie patvēruma meklētāji, ļaunprātīgi izmanto bezvalstniecības noteikšanas procedūru, lai aizkavētu savu atgriešanos izcelsmes valstī.

Vairāk informāciju par EMT bezvalstniecības darba grupas aktivitātēm un konferenci var lasīt ŠEIT.