Pirmdiena, 18. jūnijs

Februārī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada februārī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Nr. Kontaktpunkts, kurš uzdeva ad-hoc jautājumu Ad-hoc jautājums angļu valodā
1. Tīkla Igaunijas kontaktpunkts Identification of national level surveys focussing on the adaptation/integration of newly-arrived immigrants
2. Tīkla Kipras kontaktpunkts Syrian Child Brides in the asylum procedure
3. Tīkla Igaunijas kontaktpunkts Accelerated asylum procedures and asylum procedures at the border
4. Tīkla Slovākijas kontaktpunkts Selected benefits (retirement benefit, compensation for disabled persons and benefit in material need) for beneficiaries of international protection
5. Tīkla Lietuvas kontaktpunkts Assessment of a risk of illegal immigration of the alien may emerge
6. Tīkla Francijas kontaktpunkts Provision of material reception conditions to asylum seekers under the Dublin Regulation

Ar citiem ad-hoc jautājumiem var iepazīties Tīkla mājas lapā http://ec.europa.eu/emn sadaļā Ad-hoc Queries vai sazinoties ar Tīkla Latvijas kontaktpunktu, rakstot uz emn@pmlp.gov.lv

* ad-hoc jautājumu mehānisms palīdz Tīkla nacionālajiem kontaktpunktiem īsā laikā apkopot informāciju par dažādiem migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem. Informācija lielākoties paredzēta dažādu valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.