Sestdiena, 23. februāris

Izpētes darbs “Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība Latvijā”

Izpētes darba mērķis ir sniegt pārskatu par pasākumiem, kas Latvijā tiek īstenoti, lai novērsti nelikumīgu trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu. Izpētes darbā tiek pētīts, cik lielā mērā trešo valstu pilsoņu nelikumīga nodarbināšana tiek uzskatīta par aktuālu problēmu valstī. Izpētes darbā tiek aptvertas šādu trešo valstu pilsoņu kategorijas:

  •  likumīgi atrodas Latvijas teritorijā un ir nelikumīgi nodarbināti, piemēram, bez darba atļaujas (tūristi vai patvēruma meklētāji), vai personas, kas pārkāpj darba tirgus pieejamības ierobežojumus (piemēram, studenti, kas strādā vairāk stundu, nekā atļauts).
  • trešo valstu pilsoņi, kuru uzturēšanās valstī nav likumīga. Tas iekļauj personas, kuras ieradušās valstī, izmantojot nelikumīgus migrācijas ceļus un trešo valstu pilsoņi, kuri palikuši valstī pēc uzturēšanās atļaujas vai vīzas derīguma termiņa beigām.