Piektdiena, 25. jūnijs

Konference par trešo valstu pilsoņiem, kuru izraidīšana vai atgriešanās izcelsmes valstī nav iespējama

Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts sadarbībā ar EDSO Demokrātisko institūciju un cilvēktiesību biroju 2017. gada 22. un 23. martā rīkoja starptautisku konferenci par trešo valstu pilsoņiem, kuru izraidīšana vai atgriešanās izcelsmes valstī nav iespējama.

Pasākumā piedalījās pārstāvji no desmit Eiropas Savienības valstīm, kā arī no Norvēģijas, Gruzijas, Ukrainas, Armēnijas, Azerbaidžānas un Moldovas, lielākoties atbildīgo migrācijas dienestu eksperti. Starp pasākuma dalībniekiem bija arī IOM, UNHCR, Baltijas jūras valstu padomes pārstāvji.

Konferences ietvaros tika pārrunātas tādas tēmas kā valstu normatīvais regulējums, izaicinājumi un labā prakse darbā ar personām, kuru izraidīšana nav iespējama. Vienlaikus tika pievērsta uzmanība arī starptautiskajām tiesību normām, cilvēktiesību jautājumiem un padziļināti pārrunātas nepilngadīgo personu tiesības.

Kā savā atklāšanas runā norādīja Iekšlietu ministrijas valsts sekretāra vietnieks Dimitrijs Trofimovs, migrācijas krīzes kontekstā liela nozīme ir informācijas apmaiņai, kā arī praktiskai valstu sadarbībai. Tādēļ šī konference ir lieliska iespēja pārrunāt tiesiskos un praktiskos šķēršļus izraidīšanas īstenošanai, vienlaikus paturot prātā cilvēktiesību nozīmi un nepieciešamību nodrošināt tiesiskās garantijas personām, kuru izraidīšana nav iespējama.