Trešdiena, 25. aprīlis

Aprīlī saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada aprīlī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Nr. Kontaktpunkts, kurš uzdeva ad-hoc jautājumu Ad-hoc jautājums angļu valodā
1. Tīkla Norvēģijas kontaktpunkts Arrival Transit Reception Centers
2. Tīkla Beļģijas kontaktpunkts VIS in return matters (part 1: copies of documents, access to VIS and fingerprints)
3. Tīkla Beļģijas kontaktpunkts VIS in return matters (part 2: type D visas and statistics)
4. Tīkla Francijas kontaktpunkts Integration measures regarding language courses and civic integration
5. Tīkla Nīderlandes kontaktpunkts Terms (and exceptions) for naturalization
6. Eiropas Komisija Creation of a repository of long-terms visas, residence permits and cards
7. Tīkla Spānijas kontaktpunkts Palestinians from Gaza and west Union territories
8. Tīkla Norvēģijas kontaktpunkts Claims from Turkish asylum seekers
9. Tīkla Luksemburgas kontaktpunkts Infectious diseases during the international protection procedure

Ar citiem ad-hoc jautājumiem var iepazīties Tīkla mājas lapā emn.europa.eu sadaļā Ad-hoc Queries vai sazinoties ar Tīkla Latvijas kontaktpunktu, rakstot uz emn@pmlp.gov.lv

* ad-hoc jautājumu mehānisms palīdz Tīkla nacionālajiem kontaktpunktiem īsā laikā apkopot informāciju par dažādiem migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem. Informācija lielākoties paredzēta dažādu valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.