Trešdiena, 18. jūlijs

Jūlijā saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada jūlijā Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Nr. Kontaktpunkts, kurš uzdeva ad-hoc jautājumu Ad-hoc jautājums angļu valodā
1. Tīkla Lietuvas kontaktpunkts Legal status of aliens who are subject to the principle of non-refoulement and have been recognized as representing a threat to national security
2. Tīkla Beļģijas kontaktpunkts Family migration: not living together as a possible ground for withdrawing the right of residence of family members
3. Tīkla Igaunijas kontaktpunkts Travel documents for asylum seekers
4. Tīkla Slovākijas kontaktpunkts Social innovations in the field of employment and self-employment of migrants
5. Tīkla Francijas kontaktpunkts Legal assistance in detention facility
6. Tīkla Beļģijas kontaktpunkts Specification of destination country in the return decision
7. Tīkla Maltas kontaktpunkts Distribution of flux of asylum seekers throughout the national territory
8. Tīkla Vācijas kontaktpunkts Implementation of the Directive (EU) 2016/801 (research, studies, training)
9. Tīkla Grieķijas kontaktpunkts Practices followed for entering the name or surname in the respective fields on the residence permits of a uniform format according to Regulation (EC) 1030/2002

Ar citiem ad-hoc jautājumiem var iepazīties Tīkla mājas lapā emn.europa.eu sadaļā Ad-hoc Queries vai sazinoties ar Tīkla Latvijas kontaktpunktu, rakstot uz emn@pmlp.gov.lv

* ad-hoc jautājumu mehānisms palīdz Tīkla nacionālajiem kontaktpunktiem īsā laikā apkopot informāciju par dažādiem migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem. Informācija lielākoties paredzēta dažādu valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.