Piektdiena, 6. decembris

Ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2016.gadā

Valsts faktu lapa