Piektdiena, 6. decembris

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU EIROPAS SAVIENĪBĀ 2016.GADĀ

Statistikas pielikums angļu valodā