Pirmdiena, 18. jūnijs

Augustā saņemtie ad-hoc jautājumi

2017.gada augustā Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir saņēmis šādus ad-hoc jautājumus*:

Nr. Kontaktpunkts, kurš uzdeva ad-hoc jautājumu Ad-hoc jautājums angļu valodā
1. Tīkla Grieķijas kontaktpunkts Entry and residence of third country nationals in the framework of real estate owners and time sharing agreements
2. Tīkla Beļģijas kontaktpunkts Cooperation regarding Document Verification Officers
3. Tīkla Francijas kontaktpunkts Average cost and average length of reception for asylum seekers
4. Tīkla Zviedrijas kontaktpunkts Identity checks on foreigners, fingerprinting, and prevention of misuse of travel documents and residence permits
5. Tīkla Čehijas kontaktpunkts Experience with returns of Uzbek nationals to their country of origin
6. Tīkla Horvātijas kontaktpunkts “Welcome Office” for third-country nationals
7. Tīkla Norvēģijas kontaktpunkts Return of Uyghur asylum seekers to China
8. Tīkla Lietuvas kontaktpunkts Legal framework and practical aspects regarding stowaways

Ar citiem ad-hoc jautājumiem var iepazīties Tīkla mājas lapā emn.europa.eu sadaļā Ad-hoc Queries vai sazinoties ar Tīkla Latvijas kontaktpunktu, rakstot uz emn@pmlp.gov.lv

* ad-hoc jautājumu mehānisms palīdz Tīkla nacionālajiem kontaktpunktiem īsā laikā apkopot informāciju par dažādiem migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem. Informācija lielākoties paredzēta dažādu valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.