Piektdiena, 22. marts

Izpētes darbs “Latvijas prakse darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības”

Eiropas migrācijas tīkla izpētes darba “Prakse darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības” mērķis ir sniegt informāciju par Latvijas pieeju darbā ar nepilngadīgām personām bez pavadības no trešajām valstīm pēc gala lēmuma viņu patvēruma lietās, kad tiek piešķirta uzturēšanās atļauja, un seko personas integrācija vai, kad pēc negatīva lēmuma patvēruma lietā nepilngadīgais bez pavadības tiek pakļauts atgriešanas procedūrai. Tāpat izpētes darbā ir apskatīti statusi, kurus var piešķirt humānu apsvērumu dēļ, piemēram, kad nepilngadīgo nav iespējams atgriezt uz viņa izcelsmes valsti, vai kā cilvēku tirdzniecības upurim. Ņemot vērā, ka liela daļa nepilngadīgo personu bez pavadības, kas ir ieradušās Eiropas Savienībā, ir tuvu pilngadības vecumam, izpētes darbā ir pētīta kārtība, kā tiek organizēta nepilngadīgo personu sagatavošana un pāreja uz patstāvīgu dzīvi, un kādi atbalsta mehānismi ir izveidoti.