Piektdiena, 22. marts

Izpētes darba “Mainīgais patvēruma meklētāju pieplūdums 2014.-2016. gadā: dalībvalstu rīcība” Latvijas ziņojums

Nacionālajā ziņojumā, tiek aprakstīts, kā tika pilnveidota Latvijas patvēruma sistēma, izvirzot konkrētus uzdevumus patvēruma meklētāju uzņemšanā, kā arī nosakot iesaistīto iestāžu atbildību un sadarbību, ņemot vērā patvēruma meklētāju masveida pieplūdumu 2015. un 2016.gadā citās Eiropas Savienības valstīs, kā arī valsts apņemšanos uzņemt pārvietotos un pārmitinātos patvēruma meklētājus.