Piektdiena, 22. marts

Video par nelikumīgu trešo valstu pilsoņu nodarbināšanu

2017.gadā Eiropas Migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts izstrādāja izpētes darbu “Nelikumīga trešo valstu pilsoņu nodarbinātība”, pēc kura sekoja sintēzes ziņojums, apkopojot 23 Eiropas Savienības dalībvalstu praksi.

Lai pievērstu uzmanību nelikumīgai trešo valstu pilsoņu nodarbināšanas problemātikai Eiropas Savienībā, Eiropas Migrācijas tīkla Beļģijas kontaktpunkts ir izveidojis īsu video, apkopojot pasākumus, kas tiek īstenoti, lai novērstu trešo valstu pilsoņu nelikumīgu nodarbināšanu gan Beļģijā, gan citās Eiropas Savienības dalībvalstīs.