Trešdiena, 19. jūnijs

ES politikas pārskats “droša izcelsmes valsts”

Eiropas Migrācijas tīkls ir publicējis politikas pārskatu “Droša izcelsmes valsts”. Pārskatā ir iekļauta Eiropas Savienības dalībvalstu politikas un prakses apskati attiecībā uz drošas izcelsmes valsts konceptu. Tajā ir pētīts, vai patvēruma procedūras ietvaros pret šo valstu pilsoņiem ir atšķirīga attieksme kā pret citu valstu pilsoņiem. Pārskats sniedz ieskatu arī atšķirībās uzņemšanas un atgriešanas nosacījumos.