Ceturtdiena, 16. jūlijs

Aprīlī sniegtās atbildes uz ad-hoc jautājumiem

2018.gada aprīlī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir sniedzis atbildes uz šādiem ad-hoc jautājumiem*:

Ad-hoc jautājums angļu valodā Kontaktpunkts, kurš uzdeva ad-hoc jautājumu
1. International protection to Georgian nationals Tīkla Luksemburgas kontaktpunkts
2. Skype in legal migration Tīkla Zviedrijas kontaktpunkts
3. Reception of Vulnerable Applicants for International Protection with Special Reception Needs Tīkla Beļģijas kontaktpunkts
4. Part II Reception and Care of Vulnerable Applicants for International Protection with Special Reception Needs Tīkla Beļģijas kontaktpunkts
5.

Member States’ Regulations

in the areas of Confiscation of Cash, Detention pending Removal and Exception of the Application of the Return Directive

Tīkla Austrijas kontaktpunkts
6. Climate change and migration Tīkla Francijas kontaktpunkts

 

Ar citiem ad-hoc jautājumiem var iepazīties Tīkla mājas lapā http://www.ec.europa.eu/emn sadaļā Ad-hoc Queries vai sazinoties ar Tīkla Latvijas kontaktpunktu, rakstot uz emn@pmlp.gov.lv

* ad-hoc jautājumu mehānisms palīdz Tīkla nacionālajiem kontaktpunktiem īsā laikā apkopot informāciju par dažādiem migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem. Informācija lielākoties paredzēta dažādu valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.