Piektdiena, 6. decembris

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU EIROPAS SAVIENĪBĀ 2017.GADĀ

Sintēzes ziņojums angļu valodā