Piektdiena, 25. jūnijs

Konference “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas praktiskie aspekti”

2018. gada 7. un 8. jūnijā norisinājās Iekšlietu ministrijas un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkta  konference “Cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanas praktiskie aspekti”. Konferencē ar prezentācijām uzstājās iesaistīto valsts institūciju un nevalstisko organizāciju pārstāvji no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Valsts policijas, Valsts robežsardzes, Latvijas tiesībsarga biroja, Valsts darba inspekcijas, biedrības “Patvērums “Droša māja”” un biedrības “Centrs Marta”.  Tāpat konferencē tika prezentēta Luksemburgas, Zviedrijas un Somijas pieredze cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanā.

Konference kopumā veicināja izpratni par cilvēku tirdzniecības upuru atpazīšanu, sniedzot pārskatu par valsts iestāžu esošo pieredzi un nepieciešamību veicināt ciešāku sadarbību valsts iestāžu starpā. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti ar ārvalstu pieredzi dažādu iestāžu sadarbības īstenošanā.

Zemāk ir pieejamas konferences prezentācijas.