Svētdiena, 31. maijs

Ir publicēts izpētes darbs “Trešo valstu pilsoņu integrācija darba tirgū Latvijā”

Efektīva migrantu integrācija vietējā sabiedrībā ir viens no būtiskākajiem izaicinājumiem un nosacījums veiksmīgai migrācijai. Trešo valstu pilsoņu integrācija bieži ir ilglaicīgs process, bet toties tas sniedz daudz priekšrocību gan trešās valsts pilsonim, gan uzņemošajai Eiropas Savienības dalībvalstij, gan Eiropas Savienībai kopumā. Viens no galvenajiem migrantu integrācijas aspektiem ir integrācija darba tirgū. Attiecīgi efektīva integrācijas politika var sekmēt labi pārvaldītu darbaspēka migrāciju, kas ir mūsdienu darba tirgus iezīme un ir prioritāra joma nacionālo valstu un starptautiskajā dienas kārtībā.

Eiropas migrācijas tīkla izpētes darba “Trešo valstu pilsoņu integrācija darba tirgū” mērķis ir apkopot informāciju par īstenotajiem trešo valstu pilsoņu integrācijas pasākumiem. Izpētes darbā tiek apskatīta kopējā trešo valstu pilsoņu integrācijas politika Latvijā un trešo valstu pilsoņu integrācija vietējā darba tirgū. Izpētes darbā tiek sniegts ieskats atsevišķos integrācijas pasākumos, kurus nodrošina valsts un nevalstiskās organizācijas ar valsts un Eiropas struktūrfondu līdzfinansējumu. Tāpat izpētes darbā ir apkopoti daži privātā sektora sniegtie integrācijas pasākumi, kuri ir pieejami konkrētu uzņēmumu topošajiem un esošajiem ārvalstu darbiniekiem.

Izpētes darba ietvaros netiek apskatīti integrācijas pasākumi, kuri ir pieejami tikai patvēruma meklētājiem, bēgļiem, personām ar alternatīvo statusu un studentiem.