Svētdiena, 31. maijs

ir publicēts sintēzes ziņojums un politikas pārskats izpētes darbam “mainīgā patvēruma meklētāju plūsma 2014.-2016. gadā”

Ir publicēts sintēzes ziņojums un informatīvs politikas pārskats angļu valodā izpētes darbam “Mainīgā patvēruma meklētāju plūsma 2014.-2016.gadā”.

Eiropas migrācijas tīkla izpētes darba un attiecīgi sintēzes ziņojuma “Mainīgais patvēruma meklētāju pieplūdums 2014.-2016 gadā” mērķis ir sniegt pārskatu par izmaiņām nacionālajās stratēģijās, pieejām un pasākumiem, kas dalībvalstīs veikti atbilstoši patvēruma meklētāju skaita palielinājumam un samazinājumam 2014. – 2016.gadā. Izpētes darbs sniedz pārskatu par izmaiņām patvēruma politikā un organizatoriskiem pasākumiem, kas ieviesti šajā laika posmā, kā arī ES dalībvalstu un Norvēģijas īstenotajām stratēģijām saistībā ar patvēruma meklētāju skaita izmaiņām. Izpētes darbs sniedz atbildes par rīcību un pasākumiem patvēruma pieteikumu izskatīšanā, patvēruma meklētāju uzņemšanas apstākļiem, piešķirtās starptautiskās aizsardzības tiesiskajām sekām, patvēruma pieteikumu iesniedzēju izmitināšanu, robežkontroli, informācijas kampaņām gan patvēruma meklētājiem, gan vietējai sabiedrībai. Izpētes darba mērķis ir sniegt iespēju uzzināt par veidiem, kā ES dalībvalstis un Norvēģija spēja rīkoties, reaģējot uz negaidītu un skaitliski mainīgu patvēruma meklētāju ierašanos valstīs, un tās sekām.