Svētdiena, 31. maijs

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2017.GADĀ

Valsts faktu lapa