Svētdiena, 31. maijs

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU EIROPAS SAVIENĪBĀ 2017.GADĀ

Statistikas pielikums angļu valodā