Trešdiena, 22. janvāris

oktobrī saņemtie ad-hoc jautājumi

  1. gada okrobrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir sniedzis atbildes uz šādiem ad-hoc jautājumiem*:
Ad-hoc jautājums angļu valodā Kontaktpunkts, kurš uzdeva ad-hoc jautājumu
1.

Training of experts on

 fingerprints and biometrics

Tīkla Zviedrijas kontaktpunkts
2.

Civic integration policy in

relation to recognised refugees

Tīkla Nīderlandes kontaktpunkts
3.

On Fees for residence

permits

Tīkla Spānijas kontaktpunkts
4. Seekers for international protection who lost the right to reside in a state – procedure Tīkla Horvātijas kontaktpunkts

 

Oktobra mēnesi ir saņemti ES dalībvalstu sniegto atbilžu apkopojumi uz šādiem ad-hoc jautājumiem:

  • Council Directive 2009/50/EC of 25 May 2009 on the conditions of entry and residence of TCN for the purposes of EU Blue Card
  • Intra-Schengen border monitoring and border control

Ar citiem ad-hoc jautājumiem var iepazīties Tīkla mājas lapā http://www.ec.europa.eu/emn sadaļā Ad-hoc Queries vai sazinoties ar Tīkla Latvijas kontaktpunktu, rakstot uz emn@pmlp.gov.lv

* ad-hoc jautājumu mehānisms palīdz Tīkla nacionālajiem kontaktpunktiem īsā laikā apkopot informāciju par dažādiem migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem. Informācija lielākoties paredzēta dažādu valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.