Svētdiena, 31. maijs

Novembrī saņemti ad-hoc jautājumi

  1. gada novembrī Eiropas migrācijas tīkla (turpmāk – Tīkls) Latvijas kontaktpunkts ir sniedzis atbildes uz šādiem ad-hoc jautājumiem*:
Ad-hoc jautājums angļu valodā Kontaktpunkts, kurš uzdeva ad-hoc jautājumu
1.

Communication to the outside

and usage of mobile phones in detention facilities

Tīkla Portugāles kontaktpunkts
2. Projects funded/implemented by  the Associated & MS of the RDPP NA Consortium  in Algeria, Egypt, Libya, Mauritania, Morocco, Niger and Tunisia Tīkla Norvēģijas kontaktpunkts

 

Ar citiem ad-hoc jautājumiem un to atbilžu apkopojumiem var iepazīties Tīkla mājas lapā http://www.ec.europa.eu/emn sadaļā Ad-hoc Queries vai sazinoties ar Tīkla Latvijas kontaktpunktu, rakstot uz emn@pmlp.gov.lv

* ad-hoc jautājumu mehānisms palīdz Tīkla nacionālajiem kontaktpunktiem īsā laikā apkopot informāciju par dažādiem migrācijas un patvēruma jomas jautājumiem. Informācija lielākoties paredzēta dažādu valsts pārvaldes iestāžu vajadzībām.