Piektdiena, 22. marts

ir publicēts izpētes darbs “Starptautiskās aizsardzības saņēmēju izceļošana uz izcelsmes valsti: Latvijas izaicinājumi, politika un prakse”

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir izstrādājis nacionālo ziņojumu izpētes darbam “Starptautiskās aizsardzības saņēmēju izceļošana uz izcelsmes valsti: izaicinājumi, politika un prakse”.

Darba mērķis ir apkopot dalībvalstīm pieejamo informāciju, kas var norādīt uz iemesliem, kādēļ starptautiskās aizsardzības saņēmēji izceļo vai cenšas rast saikni ar izcelsmes valsti. Tāpat izpētes darba ietvaros tiek analizētas iespējamās sekas attiecībā uz starptautiskās aizsardzības statusu un uzturēšanās tiesībām, ja tiek konstatēts, ka starptautiskās aizsardzības saņēmēja darbības atbilst nacionālā likumdošanā noteiktiem kritērijiem statusa zaudēšanai vai atņemšanai. Papildus sabiedrības un politikas veidotāju informēšanai, apkopotā informācija tiks nodota Eiropas Patvēruma atbalsta biroja rīcībā, lai turpinātu pilnveidot Eiropas kopējo patvēruma sistēmu, īpaši attiecībā par starptautiskās aizsardzības statusa pārtraukšanu.

Eiropas Savienības dalībvalstu atbildīgās institūcijas pēdējo gadu laikā ir novērojušas pieaugošu starptautiskās aizsardzības saņēmēju interesi par savu izcelsmes valsti, kas izpaužas kā vēršanās ar pasu pieteikumu izcelsmes valsts pārstāvniecībā vai kā izceļošana uz savu izcelsmes valsti. Lai gan šādas darbības nenozīmē automātisku bēgļa vai alternatīvā aizsardzības statusa pārtraukšanu, tomēr pie noteiktiem apstākļiem šīs darbības var radīt pamatu atbildīgajām institūcijām atkārtoti izvērtēt iemeslus, uz kuru pamata personai ir piešķirta starptautiskā aizsardzība. Piemēram, personas pamatotās bailes no vajāšanas izcelsmes valstī vai iespējamību, ka persona var ciest smagu kaitējumu.

Bēgļa vai alternatīvā statusa zaudēšanu vai atņemšanu Latvijā regulē Patvēruma likums. Likumā ir noteikti kritēriji, procedūras kārtība un apstākļi, kuriem iestājoties atbildīgās amatpersonas ir tiesīgas izvērtēt starptautiskās aizsardzības statusa nepieciešamību.