Svētdiena, 31. maijs

IR PUBLICĒTS IZPĒTES DARBS “ĀRVALSTU STUDENTU PIESAISTE UN NOTURĒŠANA LATVIJĀ”

Eiropas migrācijas tīkla Latvijas kontaktpunkts ir izstrādājis nacionālo ziņojumu izpētes darbam “Ārvalstu studentu piesaiste un noturēšana Latvijā”.

Darba mērķis ir sniegt pārskatu par situāciju Latvijā saistībā ar ārvalstu studentu, kas ir trešo valstu pilsoņi, piesaisti un noturēšanu. Darbā ir iekļauts vispārējs situācijas apraksts saistībā ar šo studentu piesaisti, aktuālajām izmaiņām tiesību aktos, pieteikšanās procesu studijām, imigrācijas procedūru, ārvalstu studentu tiesībām, tajā skaitā uz nodarbinātību, izaicinājumiem un labo prakse ārvalstu studentu piesaistē un noturēšanā.

Tāpat izpētes darba mērķis ir aktualizēt un papildināt Eiropas migrācijas tīkla iepriekš izstrādātos izpētes darbus – 2012.gadā “Ārvalstu studentu imigrācija Latvijā” un 2013.gadā “Augsti kvalificētu un kvalificētu trešo valstu pilsoņu piesaiste Latvijā”.

Ņemot vērā arvien pieaugošos izaicinājumus darba tirgū, Eiropas Savienības dalībvalstis un Latvija aplūko migrāciju kā līdzekli, ar kura palīdzību risināt sabiedrības novecošanas problēmu, uzturēt labklājības sistēmu un piesaistīt kvalificētu darbaspēku. Ekonomikas sadarbības un attīstības organizācija (OECD) norāda, ka ES piesaista migrantus vairāk nekā jebkurš cits OECD reģions, kas 2016.gadā sastādīja 2 miljonu personu migrācijas plūsmu. Tomēr trešo valstu pilsoņu īpatsvars veidoja tikai 4% no kopējā ES darbaspējīgā vecuma iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem.

Viens no nozīmīgākajiem soļiem, kas veicināja ES konkurētspējas pieaugumu ārvalstu studentu piesaistē, ir ES jaunā studentu un pētnieku direktīva, kas pieņemta 2016.gadā (Direktīva 2016/801/ES), kuras mērķis ir uzlabot un harmonizēt studentu uzņemšanas nosacījumus. Latvijā 2018.gadā tika pieņemti grozījumi Imigrācijas likumā, kas ir saistīti ar šīs pārņemšanu.