Piektdiena, 28. februāris

Ir publicēts sintēzes ziņojums par ES dalībvalstu praksi trešo valstu pilsoņu integrāciju darba tirgū

EMT sintēzes ziņojums “Trešo valstu pilsoņu integrācija Eiropas Savienības darba tirgū” (angļu val.) informē par ES dalībvalstu un Norvēģijas centieniem risināt šo aktuālo izaicinājumu. Biežāk novērotie šķēršļi migrantu integrācijai darba tirgū vairumā ES valstu ir migrantu kvalifikācijas atzīšana un prasmju novērtēšana, diskriminējoša attieksme darba meklēšanas laikā un nepietiekamas valodas zināšanas. Izpētes darbā tiek pievērsta uzmanība pirmās paaudzes migrantiem, kuru likumīgā uzturēšanas ES valstīs ļauj tiem būt nodarbinātiem. Vēlamies norādīt, ka izpētes darbā tiek izmantota arī Eurostat statistika, kurā par trešās valsts pilsoņiem tiek uzskatītas personas, kas nav Latvijas vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts, Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai Šveices Konfederācijas pilsoņi, tajā skaitā Latvijas nepilsoņi, kas veido pamatojumu atsevišķās izpētes darba sadaļās izteiktajiem secinājumiem.