Ceturtdiena, 16. jūlijs

IR PUBLICĒTS SINTĒZES ZIŅOJUMS PAR Bezvīzu režīma ietekmi uz mērķa valstīm

EMT izpētes darbs “Bezvīzu režīma ietekme uz mērķa valstīm” būs noderīgs informācijas avots migrācijas politikas veidotājiem, atbildīgo iestāžu un vēstniecību darbiniekiem par bezvīzu režīma radītajiem izaicinājumiem Eiropas Savienības valstīs un Norvēģijā, lai izstrādātu tālākās darbības stratēģijas un vērtējumu bezvīzu režīma paplašināšanai.

Izpētes darbā sniegts ieskats par tendencēm pēc vīzu režīma liberalizācijas Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Melnkalnes, Serbijas, Ziemeļmaķedonijas, Moldovas Republikas, Gruzijas un Ukrainas pilsoņiem.

Lai pārrunātu šīs jomas aktualitātes 2019. gada 17. aprīlī Rīgā, notiks ekspertu konference par Baltijas valstu pieredzi vīzu režīma liberalizācijas jomā.