Svētdiena, 31. maijs

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2018.GADĀ

Nacionālais ziņojums par migrācijas un patvēruma situāciju Latvijā 2018.gadā