Svētdiena, 31. maijs

ZIŅOJUMS PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU EIROPAS SAVIENĪBĀ 2018.GADĀ

Sintēzes ziņojums angļu valodā