Svētdiena, 31. maijs

Valsts faktu lapa PAR MIGRĀCIJAS UN PATVĒRUMA SITUĀCIJU LATVIJĀ 2018.GADĀ

Valsts faktu lapa