Svētdiena, 31. maijs

Where are you from?

Aizvien vairāk cilvēku mūsdienās pārvietojas no vienas valsts uz citu. Skolās, augstskolās, darba vietās sastopam cilvēkus, kuri Latvijā ieradušies no citām valstīm. Ja redzam viņus pilsētas ielās vai veikalos, reti pirmie uzsākam sarunu, uzdodot ārzemēs tik bieži dzirdamo “Where are you from?” un visbiežāk nodomājam  – tūristi. Tomēr fakti liecina, ka mūsu starpā arvien vairāk ir cilvēku, kuri ieradušies dzīvot Latvijā uz īsāku vai garāku laiku.

Eiropas Savienībā dzīvo 512 miljoni iedzīvotāju, no kuriem 7.8% dzīvo valstī, kas nav viņu dzimtene. 2018.gadā apmesties uz dzīvi Latvijā ilgāku laiku izvēlējās gandrīz deviņi tūkstoši cilvēku, kas pārcēlās dzīvot pie savas ģimenes, uzsāka studijas augstskolā vai ieradās Latvijā, lai strādātu. Vairāk nekā 160 tūkstošiem ārzemnieku tika izsniegta vīza Latvijas apciemojumam uz īsāku laiku – līdz 3 mēnešiem. 185 cilvēkiem Latvijā tika dota atļauja palikt, jo dzīve dzimtenē radīja draudus viņu dzīvībai. 103 personām no Latvijas bija jāaizbrauc, jo viņu uzturēšanās šeit nebija likumīga. Vairāk kā 17 tūkstoši cilvēku 2017.gadā izvēlējās aizbraukt no Latvijas un apmesties uz dzīvi citā valstī.

Kādi ir migrācijas veidi un kādi var būt migranti – uzzini  infolapās “Migrācijas veidi” un  “Migrants”.