Svētdiena, 29. novembris

Starptautiskās aizsardzības saņēmēji, kas ceļo uz savu izcelsmes valsti

Eiropas Migrācijas tīkla izpētes darbs sniedz salīdzinošu pārskatu par pieredzi un praksi ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Šveicē attiecībā uz starptautiskās aizsardzības statusu tām personām, kuras ceļo uz savām izcelsmes valstīm vai sazinās ar tām.

Starptautiskās aizsardzības saņēmējs ir persona, kurai piešķirts bēgļa vai alternatīvās aizsardzības statuss. Starptautiskās aizsardzības saņēmējiem ir tiesības noteiktos apstākļos ceļot ārpus tās valsts, kas viņiem piešķīrusi aizsardzību. Viņiem ir arī tiesības ceļot uz savu izcelsmes valsti. Tomēr valsts pases iegūšana vai ceļošana atpakaļ uz izcelsmes valsti noteiktos apstākļos varētu norādīt, ka starptautiskās aizsardzības piešķiršanas iemesli vairs nav spēkā. Šajā EMT pētījumā ir izpētīta politika un prakse 24 ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Šveicē attiecībā uz starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kuri dodas atpakaļ uz savu izcelsmes valsti vai kuriem ir kontakti ar šo valstu varas iestādēm. Pētījumā tiek pārbaudīta arī attiecīgo personu motivācija un tas, kā šādus gadījumus novērtētu to valstu iestādes, kuras tām piešķīrušas bēgļa statusu.

Pastiprināta uzmanība šim jautājumam dažās valstīs ir veicinājusi izmaiņas valsts politikā un praksē, kā arī izmaiņas likumdošanā, lai nodrošinātu valsts iestādēm papildu līdzekļus situācijas uzraudzībai. Izpētes darbā tika noskaidrots, ka vairums valstu, kas piedalās izpētes darbā, ceļošanu uz izcelsmes valsti uzskatīja par norādi, ka aizsardzība vairs nav vajadzīga.

Saskaņā ar pētījumu starptautiskās aizsardzības saņēmēju visbiežāk minētais ceļošanas iemesls ir saistīts ar ģimeni, kam seko laulības izcelsmes valstī un uzņēmējdarbība. Visas valstis, kas piedalījās pētījumā, ziņoja par starptautiskās aizsardzības saņēmēju informēšanu par iespējamām sekām, ceļojot uz viņu izcelsmes valsts iestādēm vai sazinoties ar tām.

Vairāk informācijas: https://ec.europa.eu/home-affairs/content/emn-study-beneficiaries-international-protection-travelling-their-country-origin_en

Videografika (angļu val.) par izpētes darbu pieejama šeit: https://www.youtube.com/watch?v=7IlMGsNrSr8&amp=&feature=youtu.be