Sestdiena, 19. septembris

Aicinām iepazīties ar Eiropas migrācijas tīkla jaunāko sintēzes ziņojumu izpētes darbam: Migrācijas ceļi jaunuzņēmumiem un inovatīviem uzņēmējiem ES un Norvēģijā.

Vairāk nekā puse ES dalībvalstu uzskata, ka, piesaistot un noturot inovatīvus uzņēmējus un jaunuzņēmumus no valstīm ārpus ES, tiks veicināta dinamiska uzņēmējdarbības kultūra. Sintēzes ziņojumā ir raksturoti galvenie trešo valstu jaunuzņēmumu dibinātāju un darbinieku pievilkšanas faktori un prasības, kā arī labā prakse un izaicinājumi 25 ES dalībvalstīs.

Pēdējos gados ES un visā pasaulē ir izplatījies uzņemšanas shēmu piedāvājums jaunuzņēmumiem un inovatīviem uzņēmējiem. Uzņemšanas shēmas parasti ietver īpašas vīzas vai uzturēšanās atļaujas inovatīviem uzņēmējiem no trešajām valstīm. Līdz 2018. gadam trīspadsmit dalībvalstīs ir izveidotas īpašas uzņemšanas shēmas.

Kurš var pieteikties jaunuzņēmumu uzņemšanas shēmām? Visas shēmas ir vērstas uz noteiktu uzņēmējdarbības veidu. Parasti jaunuzņēmuma dibinātājiem ir jāuzrāda biznesa plāns. Dažas valstis pieprasa arī minimālu ieguldījumu kapitālā vai dalību sponsorēšanas vai atbalsta shēmā. Nosacījumi, kas saistīti ar dibinātāju, var ietvert resursu apliecinājumu, apdrošināšanu, noteiktu kvalifikācijas līmeni vai valodas prasmi. Vidējais pieteikumu apstrādes laiks lielākajā daļā dalībvalstu ir aptuveni viens mēnesis.

Dalībvalstis, kurās nav ieviesta īpaša jaunuzņēmumu dibinātāju uzņemšanas shēma, norāda, ka tās izmanto citus ceļus, lai uzņemtu jaunuzņēmumu dibinātājus no trešajām valstīm, piemēram, ilgtermiņa vīzas un uzturēšanās atļaujas pašnodarbinātības un uzņēmējdarbības veikšanai.

Jaunuzņēmumu dibinātāju uzņemšanas shēmu mērķis parasti ir veicināt ekonomisko izaugsmi un inovāciju un padarīt valsti konkurētspējīgāku globalizētajā zināšanu ekonomikā. ES pievilcības uzlabošana ārvalstu uzņēmēju acīs ir daļa no mērķa uzlabot vienoto tirgu. Jaunuzņēmumu piesaistīšana atbilst arī ES migrācijas politikas mērķiem, piemēram, risināt demogrāfiskās izmaiņas un apmierināt darba tirgus vajadzības. Eiropas Komisija uzskata, ka, lai ES saglabātu konkurētspēju pasaules mērogā, tai ir jāatrod labāki veidi, kā piesaistīt migrējošus inovatīvus uzņēmējus un atbalstīt tos, kas jau darbojas ES.