Ceturtdiena, 16. jūlijs

Migrācijas ceļi jaunuzņēmējiem. Nīderlandes skatījums

Eiropas migrācijas tīkla Nīderlandes kontaktpunkts sagatavojis Nīderlandes politikas un citu Eiropas Savienības dalībvalstu un Norvēģijas politikas īsu salīdzinošu pārskatu par migrācijas ceļiem jaunuzņēmumu dibinātājiem un inovatīviem uzņēmējiem no trešajām valstīm, kas balstīts EMT pētījuma “Migrācijas ceļi jaunuzņēmumu dibinātājiem un inovatīviem uzņēmējiem ES” apkopotajos datos. EMT Nīderlandes kontaktpunkts salīdzina savas valsts politiku ar citu valstu ziņojumu rezultātiem, apkopojot un uzsverot līdzīgo un atšķirīgo.