Sestdiena, 19. septembris

Publicēts politikas pārskats par nepilngadīgo bez pavadības bezvēsts pazušanu Eiropas Savienībā, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē

Sabiedrības uzmanības centrā Eiropas Savienībā (ES) arvien biežāk tiek aktualizēts jautājums par nepilngadīgo migrantu bez pavadības bezvēsts pazušanu. Vairākas starptautiskas organizācijas un Eiropas nevalstiskās organizācijas ir izteikušas bažas par to, ka jautājums par nepilngadīgo bez pavadības pazušanu ne vienmēr tiek risināts efektīvi. Kāda politika un procedūras ir izstrādātas, lai reģistrētu un uzraudzītu gadījumus, kad pazūd nepilngadīgie bez pavadības, un kā tiek iegūtu dati par pazudušiem bērniem ES dalībvalstīs, Norvēģijā un Apvienotajā Karalistē?  Eiropas Migrācijas tīkla (EMT) pārskats sniedz visaptverošu pārskatu par to, kā šī parādība tiek risināta ES.

“Pazudis no izmitināšanas iestādes”, “viņu atrašanās vieta nav zināma”, “nav sasniedzams”, “pazušanai nav noteikta rakstura”. Šie ir daži no skaidrojumiem, ko ES dalībvalstīs izmanto, lai ziņotu, ka nepilngadīgais bez pavadības ir pazudis. Ir vairāki iemesli, kāpēc šie bērni pazūd: viņus var neapmierināt patvēruma vai ģimenes atkalapvienošanās procedūru ilgums un sarežģītība, viņi var baidīties, ka viņus nosūta mājās vai atpakaļ uz valsti, no kuras viņi ieradās ES, vai viņus var piespiest doties prom, viņi ir bijuši vai var kļūt par cilvēku tirdzniecības upuriem. Dažos gadījumos nepilngadīgie migranti bez pavadības pazūd, jo viņi turpina ceļojumu uz izvēlēto valsti vai arī viņiem ir savs ģimenes, draugu un paziņu tīkls vai neformālas darba saites ārpus izmitināšanas centra.

EMT apkopotā informācija liecina, ka daudzās dalībvalstīs nav ticamu vai pilnīgu datu par bezvēsts pazudušajiem nepilngadīgajiem bez pavadības un pieejamie dati nav salīdzināmi. Tāpēc nav iespējams precīzi noteikt šīs parādības mērogu ES līmenī. Tomēr pieejamie dati liecina, ka lielākā daļa nepilngadīgo bez pavadības, par kuriem tika ziņots laika posmā no 2017. līdz 2019. gadam, bija vecāki par 15 gadiem, un lielākā daļa bija zēni. Trīs visbiežāk norādītās bezvēsts pazudušo nepilngadīgo bez pavadības valstspiederības bija Afganistāna, Maroka un Alžīrija.

EMT politikas pārskatā konstatēts, ka gandrīz visās dalībvalstīs ir izstrādātas procedūras rīcībai bezvēsts pazudušo nepilngadīgo bez pavadības gadījumos. Procedūras bieži ir identiskas vai līdzīgas procedūrām, kas attiecas uz bezvēsts pazudušiem valsts vai Eiropas Savienības pilsoņiem, un tajās ir iekļauti noteikumi par to, kad jāziņo par pazušanu, par to, kurš ir atbildīgs par ziņošanu un par lietas steidzamību un par to, kā rīkoties saistībā ar pazušanu. Vairumā dalībvalstu ziņojums par bezvēsts pazudušu nepilngadīgo bez pavadības tiek iesniegts mazāk nekā 24 stundu laikā.

Politikas pārskatā norādīts, ka pastāv atšķirības starp spēkā esošajām sistēmām un praksi, piemēram, attiecībā uz to, cik lielā mērā policija seko bezvēsts pazudušo migrantu bērniem, un to, kā Šengenas Informācijas sistēmā (SIS) tiek ievietota informācija par pazudušiem migrantu bērniem. Pārskatā tika konstatēti daži trūkumi un nepilnības datu par pazudušiem nepilngadīgajiem iegūšanā un apkopošanā, kā arī daži labas prakses piemēri, piemēram, datu vākšana centralizētā līmenī vai nu izmitināšanas centru līmenī, vai izmantojot īpašu datubāzi par pazudušiem bērniem.